HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi, 汉语水平考) หรือการทดสอบความรู้ภาษาจีนเป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่ทดสอบและจัดอันดับความรู้ภาษาจีน ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวจีนในแง่ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน วิชาการและวิชาชีพของพวกเขา การสอบ HSK ถูกเปิดตัวในปี 1984 ในปี 1991 การสอบ HSK ถูกจัดขึ้นนอกประเทศจีนครั้งแรก ตั้งแต่นั้นมาศูนย์การสอบ HSK ถูกตั้งในประเทศจีนและทั่วโลก

 

การสอบ HSK แบบใหม่

โครงสร้างข้อสอบของ HSK แบบเก่านั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้งในเรื่องการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการและใช้งานไม่ได้ ดังนั้น รูปแบบข้อสอบHSK แบบใหม่จึงถูกออกแบบมาเพื่อประเมินการใช้ภาษาประจำวันและการเอาไปใช้ได้จริงถูกนำมาใช้ในเดือนมีนาคมปี 2010 ทั้งข้อสอบ HSK แบบใหม่และเก่าได้จัดขึ้นมาพักหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้นักเรียนต่างชาติสามารถสอบได้เฉพาะข้อสอบ HSK แบบใหม่เท่านั้น

 

ข้อสอบ HSK แบบใหม่ประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและการพูดซึ่งเป็นอิสระจากกันและกัน มีการสอบข้อเขียนทั้งหมดหกระดับ กล่าวคือ HSK (ขั้น 1 2 3 4 5 6) มีการสอบพูดอยู่ด้วยกันสามระดับ กล่าวคือ การสอบพูด HSK (ระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง ระดับสูง)

 

ระดับของการสอบ HSK

 

ขั้นที่ 1: ผู้สอบสามารถเข้าใจและใช้วลีภาษาจีนง่ายๆ ได้ มีพื้นฐานที่เป็นที่ต้องการสำหรับการสื่อสารและมีความสามารถในการเรียนภาษาจีนต่อได้

 

ขั้นที่ 2: ผู้สอบมีพื้นฐานที่ดีในการเข้าใจภาษาจีนขั้นพื้นฐานและสามารถสื่อสารที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างง่ายและตรงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคยและที่เป็นกิจวัตร

 

ขั้นที่ 3: ผู้สอบสามารถสื่อสารภาษาจีนที่ระดับพื้นฐานในชีวิตประจำวัน วิชาการและวิชาชีพของพวกเขา พวกเขาสามารถสื่อสารในภาษาจีนได้เกือบทั้งหมดเมื่อท่องเที่ยวในประเทศจีน

 

ขั้นที่ 4: ผู้สอบสามารถพูดคุยในภาษาจีนในหัวข้อต่างๆ และสามารถสื่อสารกับชาวจีนได้อย่างคล่องแคล่ว             

 

ขั้นที่ 5: ผู้สอบสามารถอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาจีน เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และละครจีนและสามารถกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนแบบยาวได้

 

ขั้นที่ 6: ผู้สอบสามารถเข้าใจข้อมูลแบบเขียนและพูดได้อย่างง่ายดายและสามารถถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกในภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและบนกระดาษ

 

วัตถุประสงค์ของการสอบ

(1) การอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียน การจัดการนักเรียนให้เข้าเรียนในชั้นเรียนแตกต่างกัน ช่วยให้นักเรียนสามารถข้ามหลักสูตรบางหลักสูตรได้และให้หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาได้

(2) การอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจของนายจ้างเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร การฝึกและการเลื่อนขั้นของผู้สอบ

(3) วิธีการประเมินและพัฒนาความชำนาญในภาษาจีนสำหรับผู้เรียนภาษาจีน

(4) วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมภาษาจีน

 

การนำไปใช้ของใบรับรอง HSK

 ใบรับรองมีการอ้างอิงสำหรับ:

(1) สถาบันการศึกษาเพื่อรับสมัครนักเรียน การจัดแบ่งนักเรียน การยกเว้นนักเรียนจากบางหลักสูตรและให้หน่วยกิต

(2) นายจ้างที่จะจ้าง ฝึกอบรมและเลื่อนขั้นพนักงาน

(3) ผู้เรียนภาษาจีนเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาจีน

(4) สถาบันสอนภาษาจีนที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรฝึกอบรม เพื่อประเมินมาตรฐานการสอนและประสิทธิผลของการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน   

 

ที่มา https://www.chinaeducenter.com/en/exams.php

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรหาเรา คลิกเลย!! 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทรหาเรา คลิกเลย!!

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

การทดสอบ HSK คืออะไร?

การทดสอบ HSK คืออะไร?

บทความที่น่าสนใจ กับ

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!!

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทรหาเรา คลิกเลย!!