โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

อัลบั้มภาพและวีดีโอการเรียนการสอน

การเรียนภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เราเน้นให้เรียนสนุกและมีความสุขเวลาเรียนโดยการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆเข้าไป และการอ่านนิทานก็เป็นหนึ่งในหลายๆกิจกรรมของเราที่เด็กๆสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สอนโดย ครูดาว หรือ เหล่าซือหวัง

การเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอน โดยครูเจ้าของภาษาที่สามารถใช้ภาษาไทยใน การอธิบายได้ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  สอนโดย ครูถัง หรือ เหล่าซือถัง

การเรียนภาษาจีน สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไปเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยให้นักเรียนได้ฝึกแต่งประโยค ตอบคำถาม พูดคุย รวมไปถึงการเขียนด้วยซึ่งนักเรียนจะได้รับทักษะครบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนโดย ครูดาว หรือ เหล่าซือหวัง

สองพี่น้องร้อง เต้น

กันอย่างสนุกสนาน

น้องสามคน สนทนากัน

สองสาวสนทราภาษาจีน

ใช้ภาษาจีนแนะนำตัวเอง

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 085-254-8666

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทร. 093-410-4499

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทร. 085-254-8666

โทร. 093-410-4499