ติดต่อเรา

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

Contact Us

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สาขา 1

ห้อง 1103 ชั้น 11 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10320

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สาขา 2

ห้อง 1107 ชั้น 11 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Contact Form

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สาขา 1

สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สาขา 2

สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
แจ้งวัฒนะ

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese Private Course

คอร์สผู้ใหญ่ที่เซ็นทรัลพระราม 9

All rights reserved © 2022 Tanti Chineses Language School

Design By

ติดต่อเรา คลิก!