คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

หลักสูตร ภาษาจีน | คอร์สติวข้อสอบ HSK

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

เรียนพิเศษภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5 - 10 ปี - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Chinese Interest Course

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5 - 10 ปี

หนังสือที่ทางสถาบันใช้ชื่อ “ภาษาจีนหรรษา” เหมาะกับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 12 เล่ม โดยแต่ละเล่มประกอบไปด้วย หนังสือแบบเรียน สมุดแบบฝึกหัด และซีดี เนื้อหาแบบเรียนจะสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา มีชีวิตชีวา มุ่งเน้นปลูกฝังความสนุกสนานของการเรียนภาษาจีนกลาง ในสภาพเหตุการณ์จริงและสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ประกอบกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน นอกจากจะช่วยฝึกฝนความสามารถทางด้านภาษาแล้ว ยังช่วยพัฒนาสมอง และความคิดของเยาวชนได้เป็นอย่างดี
• เล่มที่ 1 – เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจการออกเสียง และการสะกดสระและพยัญชนะภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน 58 คำ
• เล่มที่ 2  - เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 69 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 31 คำ
• เล่มที่ 3  - เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 74 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน
• เล่มที่ 4 - เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 77 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 28 คำ
• เล่มที่ 5 - เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 78 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 22 คำ
• เล่มที่ 6 – เมื่อเรียนจบเล่มนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ 91 คำ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติม 11 คำ

เรียนพิเศษภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 10 ปีขึ้นไป (HSK) - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Chinese Standard Course

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 10 ปีขึ้นไป (HSK)

เป็นหลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานเหมาะสำหรับนักเรียนทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน เน้นทักษะภาษาจีนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และในเนื้อหาของทุกๆบท ยังแทรกหลักไวยกรณ์ไว้อีกด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน  สำหรับนักเรียนที่เรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับต้น     เล่ม 1/บทที่ 1-6         เล่ม 2/บทที่ 7-14  เทียบเท่า HSK ระดับ 1-2
ระดับกลาง เล่ม 3 /บทที่ 15-20   เล่ม 4 /บทที่ 21-26 เทียบเท่า HSK ระดับ 3                    
                    เล่ม 5 /บทที่ 27-32   เล่ม 6 /บทที่ 33-38 เทียบเท่า HSK ระดับ 4
ระดับสูง      เล่ม 7 /บทที่ 39-44   เล่ม 8 /บทที่ 45-50 เทียบเท่า HSK ระดับ 5

             การสอบวัดระดับ HSK เพื่อเรียนต่อหรือการทำงานที่ใช้ภาษาจีน
การสอบ Admission เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน ม.ปลาย
อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
HSK คือ HANYUSHUIPINGKAOSHI การสอบวัดระดับภาษาจีน
• HSK 1   เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ
• HSK 2   ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้
• HSK 3   ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียนและการทำงาน
• HSK 4   สื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
• HSK 5   อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และฟังข่าวสารภาษาจีน
• HSK 6   รับฟังและอ่านข่าวภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนทั้งการพูดและ
                 เขียนในการถ่ายทอดความคิดของตนเองได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง
**HSK 4-6 สามารถขอทุนการศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีนและได้ค่าภาษาเพิ่มในการทำงาน**

เรียนพิเศษภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีน Private - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Chinese Private Course

หลักสูตรภาษาจีน Private

เป็นหลักสูตรเรียนภาษาจีนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เริ่มสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยทางสถาบันจะเน้นทักษะการฟัง,พูด,อ่าน,เขียน การเรียนหลักสูตร Private ควรจะเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง หลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นตามความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก เช่น หลักสูตรทั่วไป, ติวเข้มแนวข้อสอบ HSK และ GAT PAT หรือ เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อในต่างประเทศ และใช้ในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ

โรงเรียนภาษาจีนตันติ ได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เป็นการวัดระดับความรู้ตัวเองทางด้านภาษาจีน

หลักสูตร Private คอร์สละ 20 ชม. เรียนครั้งละ 2 ชม.
สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ ตั้งแต่ 08.00-21.00 น.

เรียนพิเศษภาษาจีน อบรมภาษาจีนสำหรับพนักงาน - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Chinese language
Coporate training

อบรมภาษาจีนสำหรับพนักงาน

เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวโดยอาจาร์ยชาวจีนที่ติวเข้มเน้นฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าๆ อธิบายโจทย์ข้อสอบอย่างละเอียด (ด้วยภาษาไทย ) อย่างมีประสิทธิภาพและยังฝึกความเร็วในการทำข้อสอบภาษาจีน A-Level 87 ภาษาจีน สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาจีน ที่มีการติวข้อสอบ A-Level 87 ภาษาจีน เพื่อสอบเข้ามหาลัยในระดับมัธยมปลาย ทางโรงเรียนเราจะเน้นในเรื่องไวยากรณ์จีนและความรู้ทั่วไป รวมไปถึงเจาะลึกโครงสร้างต่างๆ

Thai languagefor Chinesee สอนภาษาไทยให้กับชาวจีน - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Thai language
for Chinesee

สอนภาษาไทยให้กับชาวจีน

การสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK) เพื่อเป็นการทดสอบผู้ที่มีความรู้ภาษาจีน ใบประกาศนี้ใช้เป็นหลักฐานเพื่อศึกษาต่อประเทศจีนในระดับสูงหรือระดับปริญญาโทได้ การติวเพื่อนำไปสอบ HSK นั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ที่ใช้ในการออกสอบแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการใช้คำศัพท์เหล่านั้น รวมไปถึงวิธีอ่านโจทย์ ทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว และเทคนิคต่างๆอีกมากมาย

แบ่งเป็น6 ระดับ
‍HSK ระดับที่ 1 :
ผู้สอบเข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนแบบง่าย ๆ
HSK ระดับที่ 2 : ผู้สอบสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
HSK ระดับที่ 3 : ผู้สอบสามารถใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียนหรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้มหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาที่ต้องการผลสอบระดับที่ 3 อาทิทุนการศึกษาหนึ่งภาคเรียน (ภาษาและวรรณคดีจีน) สถาบันขงจื่อ
HSK ระดับที่ 4 : ผู้สอบสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่วในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนสามารถยื่นเรียนคณะวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, เกษตร , การแพทย์ และอื่น ๆ จะต้องผ่านระดับ 4 อาทิทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยแพทย์คุนหมิง (Kunming Medical University)
HSK ระดับที่ 5 : ผู้สอบสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีนและสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้ มหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาที่ต้องการผลสอบระดับที่ 5 อาทิคณะบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน ภาคจีน มหาวิทยาลัยจี้หนาน (Jinan University), ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์เพื่อการสอนภาษาจีน สถาบันขงจื่อ
HSK ระดับที่ 6 : ผู้สอบสามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดีรวมถึงใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างคล่องแคล่วมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลสอบระดับที่ 6 อาทิ หลักสูตรปริญญาโทมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง (Guangdong university of foreign studies)

เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (10 ครั้ง) หรือ มากกว่า 2 ชั่วโมง / ครั้ง ก็ได้ค่ะ
ค่าเอกสารประกอบการเรียน ( แล้วแต่หลักสูตร )
หมายเหตุ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เองค่ะ และต้องเรียนจบภายใน 3 เดือน / 1 คอร์สค่ะ

"ติว HSK เเละ A-Level 87 Chinese ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.สนใจลงชื่อได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-8353-559 , 085-2548-666

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese Private Course

ติดต่อเรา

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ
ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-835-3559 , 085-254-8666

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese
Private Course

ติดต่อเรา

All rights reserved © 2024 Tanti Chineses Language School

ติดต่อเรา คลิก!