เกี่ยวกับเรา ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ  ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยได้ริเริ่มจากครูดาว เจ้าของสถาบัน

ที่มีใจรักด้านการศึกษาและเป็นครูที่เริ่มสอนภาษาจีนให้กับเด็กตั้งแต่ ปีพ.ศ.2541 ต่อมาปี พ.ศ.2550 ครูดาวได้รับช่วงต่อจากเจ้าของเดิม ที่ SCB park  จากนั้นปี พ.ศ.2552 ได้ย้ายไปอยู่ที่ Central Chaengwattana โดยมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปี พ.ศ. 2556 จึงขยายสาขาเพิ่มอีกหนึ่งสาขาที่ Central Rama9 จึงทำให้โรงเรียนสอนภาษาจีนของครูดาวเติบโตขึ้นกระทั่งในปีนี้โรงเรียนได้เข้าสู่ปีที่ 19 ซึ่งผู้ปกครองยังคงให้ความไว้วางใจพาบุตรหลานมาเรียน นอกจากนี้โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติยังได้รับความเชื่อมั่น ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างเป็นกันเองและแสนอบอุ่น​​

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 085-254-8666

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทร. 093-410-4499

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทร. 085-254-8666

โทร. 093-410-4499