เกี่ยวกับเรา ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ  ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยได้ริเริ่มจากครูดาว เจ้าของสถาบัน

ที่มีใจรักด้านการศึกษาและเป็นครูที่เริ่มสอนภาษาจีนให้กับเด็กตั้งแต่ ปีพ.ศ.2541 ต่อมาปี พ.ศ.2550 ครูดาวได้รับช่วงต่อจากเจ้าของเดิม ที่ SCB park  จากนั้นปี พ.ศ.2552 ได้ย้ายไปอยู่ที่ Central Chaengwattana โดยมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปี พ.ศ. 2556 จึงขยายสาขาเพิ่มอีกหนึ่งสาขาที่ Central Rama9 จึงทำให้โรงเรียนสอนภาษาจีนของครูดาวเติบโตขึ้นกระทั่งในปีนี้โรงเรียนได้เข้าสู่ปีที่ 19 ซึ่งผู้ปกครองยังคงให้ความไว้วางใจพาบุตรหลานมาเรียน นอกจากนี้โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติยังได้รับความเชื่อมั่น ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างเป็นกันเองและแสนอบอุ่น​​

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรหาเรา คลิกเลย!! 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทรหาเรา คลิกเลย!!

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!!

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทรหาเรา คลิกเลย!!