คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

บทความ

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

การทดสอบ HSK คืออะไร?​

October 11, 2017

การทดสอบ HSK คืออะไร?​

HSK คือ (Hanyu Shuiping Kaoshi, 汉语水平考试) หรือการทดสอบความรู้ภาษาจีนเป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่ทดสอบและจัดอันดับความรู้ภาษาจีน ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวจีนในแง่ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน วิชาการและวิชาชีพของพวกเขา การสอบ HSK ถูกเปิดตัวในปี 1984 ในปี 1991 การสอบ HSK ถูกจัดขึ้นนอกประเทศจีนครั้งแรก ตั้งแต่นั้นมาศูนย์การสอบ HSK ถูกตั้งในประเทศจีนและทั่วโลก

การสอบ HSK แบบใหม่
โครงสร้างข้อสอบของ HSK แบบเก่านั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้งในเรื่องการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการและใช้งานไม่ได้ ดังนั้น รูปแบบข้อสอบHSK แบบใหม่จึงถูกออกแบบมาเพื่อประเมินการใช้ภาษาประจำวันและการเอาไปใช้ได้จริงถูกนำมาใช้ในเดือนมีนาคมปี 2010 ทั้งข้อสอบ HSK แบบใหม่และเก่าได้จัดขึ้นมาพักหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้นักเรียนต่างชาติสามารถสอบได้เฉพาะข้อสอบ HSK แบบใหม่เท่านั้น

ข้อสอบ HSK แบบใหม่ประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและการพูดซึ่งเป็นอิสระจากกันและกัน มีการสอบข้อเขียนทั้งหมดหกระดับ กล่าวคือ HSK (ขั้น 1 2 3 4 5 6) มีการสอบพูดอยู่ด้วยกันสามระดับ กล่าวคือ การสอบพูด HSK (ระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง ระดับสูง)

ระดับของการสอบ HSK
ขั้นที่ 1: ผู้สอบสามารถเข้าใจและใช้วลีภาษาจีนง่ายๆ ได้ มีพื้นฐานที่เป็นที่ต้องการสำหรับการสื่อสารและมีความสามารถในการเรียนภาษาจีนต่อได้
ขั้นที่ 2: ผู้สอบมีพื้นฐานที่ดีในการเข้าใจภาษาจีนขั้นพื้นฐานและสามารถสื่อสารที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างง่ายและตรงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคยและที่เป็นกิจวัตร
ขั้นที่ 3: ผู้สอบสามารถสื่อสารภาษาจีนที่ระดับพื้นฐานในชีวิตประจำวัน วิชาการและวิชาชีพของพวกเขา พวกเขาสามารถสื่อสารในภาษาจีนได้เกือบทั้งหมดเมื่อท่องเที่ยวในประเทศจีน
ขั้นที่ 4: ผู้สอบสามารถพูดคุยในภาษาจีนในหัวข้อต่างๆ และสามารถสื่อสารกับชาวจีนได้อย่างคล่องแคล่ว              
ขั้นที่ 5: ผู้สอบสามารถอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาจีน เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และละครจีนและสามารถกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนแบบยาวได้
ขั้นที่ 6: ผู้สอบสามารถเข้าใจข้อมูลแบบเขียนและพูดได้อย่างง่ายดายและสามารถถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกในภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและบนกระดาษ

วัตถุประสงค์ของการสอบ
(1) การอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียน การจัดการนักเรียนให้เข้าเรียนในชั้นเรียนแตกต่างกัน ช่วยให้นักเรียนสามารถข้ามหลักสูตรบางหลักสูตรได้และให้หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาได้
(2) การอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจของนายจ้างเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร การฝึกและการเลื่อนขั้นของผู้สอบ
(3) วิธีการประเมินและพัฒนาความชำนาญในภาษาจีนสำหรับผู้เรียนภาษาจีน
(4) วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมภาษาจีน

การนำไปใช้ของใบรับรอง HSK
ใบรับรองมีการอ้างอิงสำหรับ:
(1) สถาบันการศึกษาเพื่อรับสมัครนักเรียน การจัดแบ่งนักเรียน การยกเว้นนักเรียนจากบางหลักสูตรและให้หน่วยกิต
(2) นายจ้างที่จะจ้าง ฝึกอบรมและเลื่อนขั้นพนักงาน
(3) ผู้เรียนภาษาจีนเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาจีน
(4) สถาบันสอนภาษาจีนที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรฝึกอบรม เพื่อประเมินมาตรฐานการสอนและประสิทธิผลของการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน   ​

ที่มา https://www.chinaeducenter.com/en/exams.php

สนใจ เรียนพิเศษภาษาจีน , สถาบันสอนภาษาจีน ติดต่อได้ที่
Facebook : Tantichinese
Line : @qxh6607h
Phone : 0852548666

More Blog & New

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
แจ้งวัฒนะ
ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-8353-559 , 085-2548-666

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese Private Course

ติดต่อเรา

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ
ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-835-3559 , 085-254-8666

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese
Private Course

ติดต่อเรา

All rights reserved © 2024 Tanti Chineses Language School

ติดต่อเรา คลิก!