โครงการ​

ทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน​

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ​

  • จ่ายค่าใช้จ่ายเอง 

นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็ได้ เราสามารถเลือกดำเนินการสมัครได้ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป 

 

  • โครงการทุนการศึกษาแบบทุนเต็ม(รวมค่าเรียนกับค่าที่พัก)

นักเรียนจะต้องมีเกียรติบัตร HSK4 ขึ้นไป

 

  • โครงการทุนการศึกษา(เฉพาะค่าเรียน) 

บางมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องมีเกียรติบัตร HSK4

 

  • คุณสมบัติผู้สมัครไปเรียนต่อปริญญาตรีและโทที่ประเทศจีน

- มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

- มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

- ผู้ที่มีผลการสอบ HSK5 ขึ้นไป จะสามารถได้ทุนแบบเต็ม(นักเรียนที่ได้รับเกียรตินิยม ทางมหาวิทยาลัยจะให้เป็นจำนวนประมาณ 5,000-15,000 บาท/เดือน)

- ผู้ที่มีผลการสอบ HSK4 สามารถเข้าเรียนต่อตามที่เลือกได้โดยไม่ต้องรับการปรับพื้นฐานภาษาจีน

- ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ต้องได้รับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี

 (ค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องรับผิดชอบเอง ปีละประมาณ 50,000 บาท/ปี) 

 

  • เงื่อนไขเวลาสมัคร

- รับสมัครช่วงที่ 1 ก่อนเดือนเมษายน สามารถเข้าเรียนในปีการศึกษานั้นในเดือนกันยายน 

- รับสมัครช่วงที่ 2 ก่อนเดือนตุลาคม สามารุเข้าเรียนในปีการศึกษานั้นในเดือนมีนาคาในปีถัดไป

ทางเราจะสามารถแจ้งผลการสมัครให้ทราบภายใน 1 เดือน เร็วที่สุดคือภายใน 1 สัปดาห์

*หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษหรือสาขาที่เลือกเป็นสาขาเฉพาะ 

จะมีการนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จะมีการจัดเตรียมการสัมภาษณ์ภาษาไทยให้

รายชื่อมหาวิทยาลัยจีนในโครงการ

 

1.     北京外国语大学

2.     北京语言大学

 

3.     北京中医药大学

 

4.     中南林业科技大学

 

5.     中南大学

 

6.     中国传媒大学

 

7.     大理大学

 

8.     大连外国语大学

 

9.     华东理工大学

 

10.    复旦大学

 

11.    福州大学

 

12.     广东外语外贸大学

 

13.     广西外国语学院

 

14.     广西医科大学

 

15.     广西民族大学

 

16.     广西师范学院

 

17.     广西大学

 

18.     桂林航天工业学院

 

19.     桂林医学院

 

20.     桂林旅游学院

 

21.     贵州医科大学

 

22.     贵州大学

 

23.     河南大学

 

24.     贺州学院

 

25.     华侨大学

 

26.     湖南大学

 

27.     江西师范大学

  

28.     吉林大学

 

29.     暨南大学

 

30.     昆明医科大学

 

31.     昆明理工大学

 

32.     东北大学

 

33.     北京大学

 

34.     钦州学院

 

35.     山东大学

 

36.     上海外国语大学

 

37.     上海交通大学

 

38.     华南师范大学

 

39.     华南理工大学

 

40.     天津大学

 

41.     同济大学

 

42.     清华大学

 

43.     中国地质大学(武汉)

 

44.     武汉大学

 

45.     厦门大学

 

46.     云南大学

 

47.     云南民族大学

 

48.     浙江工商大学

 

49.     浙江外国语学院

 

50.     浙江传媒学院

 

51.     浙江大学

 

52.     成都东软学院

 

53.     桂林电子科技大学北海分校

 

54.     江苏科技大学

 

55.     昆明医科大学

 

56.     焦作大学

 

57.     淄博职业学院

 

58.     广西职业技术学院

 

59.     成都体育学院

 

60.     四川文理学院

 

61.     凯里学院

 

62.     四川农业大学

 

63.     云南大学

 

64.     广西电力职业技术学院

 

 

 

 

Beijing Foreign Studies University


Beijing Language And Culture  University


Beijing University Of Chinese Medicine


Central South University of Forestry & Technology

 

Central South University 


Communication University of China 


Dali University


Dalian  Univerity of Foreign Languages


East China University of Science And Technology


Fudan University


Fuzhou University


GuangDong University of Foreign Studies


Guangxi University of Foreign Languages


Guangxi Medical University


Guangxi University for Nationalities


Guangxi Teachers Education University


Guangxi University


Guilin University of Aerospace Technology


Guilin Medical University 


Guilin Tourism University 


Guizhou Medical University 


Guizhou  University 


Henan University 


Hezhou University 


Huaqiao University 


Hunan University 


Jiangxi Normal University 


Jilin University 


Jinan University 


Kunming Medical University


kunming  University of Science and Technology 


Northeastern University 


Peking University 


Qinzhou University 


Shandong University 


Shanghai International Studies University 


Shanghai Jiaotong University 


South China Normal University 


South China University of Technology 


Tianjing University 


Tongji University 


Tsinghua University 


China University of Geosciengces(WUHAN)


Wuhan University 


Xiamen University 


Yunan University 


Yunan University of Nationalities


Zhejiang Gongshang University 


Zhejiang International Studies University 


Zhejiang University of Media and Communication


Zhejiang University 


Chengdu Neusoft University 


Gulin Unviversity of Electronic Technology (BeiHai)


Jiangsu University of Science and Technology


Kuming Medical University 


Jiaozuo University 


Zibo Vocational Institute


Guangxi Vocational & Techinical College 


Chengdu Sport University 


Sichuan University of Arts and Science


Kaili University 


Sichuan Agricultural Universtiy 


Yunan Unversity 


Guangxi Electrcal Polytechnic Institute 

http://www.bfsu.edu.cn/


http://www.blcu.edu.cn/


http://www.bucm.edu.cn/


http://www.csuft.edu.cn/


http://www.csu.edu.cn/


http://www.cuc.edu.cn/


http://www.dali.edu.cn/


http://www.dlufl.edu.cn/


https://www.ecust.edu.cn/


http://www.fudan.edu.cn/2016/index.html


https://www.fzu.edu.cn/


https://www.gdufs.edu.cn/


http://www.gxufl.com/


http://www.gxmu.edu.cn/


http://www.gxun.edu.cn/


http://www.gxtc.edu.cn/


http://www.gxu.edu.cn/


https://www.guat.edu.cn/


https://www.glmc.edu.cn/


http://www.gltu.edu.cn/


http://www.gmc.edu.cn/


http://www.gzu.edu.cn/


http://www.henu.edu.cn/


http://www.hzu.gx.cn/


http://www.hqu.edu.cn/


http://www.hnu.edu.cn/


http://www.jxnu.edu.cn/


https://www.jlu.edu.cn/


https://www.jnu.edu.cn/


http://www.kmmc.cn/


http://www.kmust.edu.cn/


https://www.neu.edu.cn/


https://www.pku.edu.cn/


http://www.qzhu.edu.cn/


http://www.sdu.edu.cn/


http://www.shisu.edu.cn/


https://www.sjtu.edu.cn/


http://www.scnu.edu.cn/


https://www.scut.edu.cn/new/


http://www.tju.edu.cn/


https://www.tongji.edu.cn/


https://www.tsinghua.edu.cn/publish/thu2018/index.html


https://www.cug.edu.cn/


https://www.whu.edu.cn/


https://www.xmu.edu.cn/


http://www.ynu.edu.cn/


http://www.ymu.edu.cn/web/11403/home


http://www.zjgsu.edu.cn/


http://www.zisu.edu.cn/


http://www.zjicm.edu.cn/


https://zdzsc.zju.edu.cn/


https://www.nsu.edu.cn/


http://gdzy.guet.edu.cn/zsjy/


http://www.just.edu.cn/


http://www.kmmc.cn/


http://www.jzu.edu.cn/


https://www.zbvc.edu.cn/


http://www.gxzjy.com/SortHtml/1/List_10.html


http://www.cdsu.edu.cn/


https://www.sasu.edu.cn/


http://www.kluniv.edu.cn/


https://www.sicau.edu.cn/


http://www.ynu.edu.cn/


http://www.gxdlxy.com/

1. http://www.bfsu.edu.cn/


2. http://www.blcu.edu.cn/


3. http://www.bucm.edu.cn/


4. http://www.csuft.edu.cn/


5. http://www.csu.edu.cn/


6. http://www.cuc.edu.cn/


7. http://www.dali.edu.cn/


8. http://www.dlufl.edu.cn/


9. https://www.ecust.edu.cn/


10. http://www.fudan.edu.cn/2016/index.html


11. https://www.fzu.edu.cn/


12. https://www.gdufs.edu.cn/


13. http://www.gxufl.com/


14. http://www.gxmu.edu.cn/


15. http://www.gxun.edu.cn/


16. http://www.gxtc.edu.cn/


17. http://www.gxu.edu.cn/


18. https://www.guat.edu.cn/


19. https://www.glmc.edu.cn/


20. http://www.gltu.edu.cn/


21. http://www.gmc.edu.cn/


22. http://www.gzu.edu.cn/


23. http://www.henu.edu.cn/


24. http://www.hzu.gx.cn/


25. http://www.hqu.edu.cn/


26. http://www.hnu.edu.cn/


27. http://www.jxnu.edu.cn/


28. https://www.jlu.edu.cn/


29. https://www.jnu.edu.cn/


30. http://www.kmmc.cn/


31. http://www.kmust.edu.cn/


32. https://www.neu.edu.cn/


33. https://www.pku.edu.cn/


34. http://www.qzhu.edu.cn/


35. http://www.sdu.edu.cn/


36. http://www.shisu.edu.cn/


37. https://www.sjtu.edu.cn/


38. http://www.scnu.edu.cn/


39. https://www.scut.edu.cn/new/


40. http://www.tju.edu.cn/


41. https://www.tongji.edu.cn/


42. https://www.tsinghua.edu.cn/publish/thu2018/index.html


43. https://www.cug.edu.cn/


44. https://www.whu.edu.cn/


45. https://www.xmu.edu.cn/


46. http://www.ynu.edu.cn/


47. http://www.ymu.edu.cn/web/11403/home


48. http://www.zjgsu.edu.cn/


49. http://www.zisu.edu.cn/


50. http://www.zjicm.edu.cn/


51. https://zdzsc.zju.edu.cn/


52. https://www.nsu.edu.cn/


53. http://gdzy.guet.edu.cn/zsjy/


54. http://www.just.edu.cn/


55. http://www.kmmc.cn/


56. http://www.jzu.edu.cn/


57. https://www.zbvc.edu.cn/


58. http://www.gxzjy.com/SortHtml/1/List_10.html


59. http://www.cdsu.edu.cn/


60. https://www.sasu.edu.cn/


61. http://www.kluniv.edu.cn/


62. https://www.sicau.edu.cn/


63. http://www.ynu.edu.cn/


64. http://www.gxdlxy.com/

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรหาเรา คลิกเลย!! 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทรหาเรา คลิกเลย!!

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!!

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทรหาเรา คลิกเลย!!