บทความ

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

July 18, 2018

สำนวนภาษาจีน (成语)​

สำนวนภาษาจีน (Zhōng guó chéng yŭ 中国成语) เป็นคำกล่าวที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือเป็นสุภาษิตที่พูดถึงเรื่องราวที่โด่งดังของจีนและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สำนวนจีนไม่ได้เป็นแค่หัวใจสำคัญของการเรียนภาษาจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำให้เข้าใจในวัฒนธรรมจีนที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สำนวนจีนนั้นมีรากลึกในมรดกและวัฒนธรรมดั้งเดิม ทำให้ภาษาจีนมีความสวยงามและน่าหลงใหล สำนวนจีนในแต่ประโยคนั้นมีความหมายลึกซึ้งและการที่รู้วิธีใช้จะช่วยให้คุณพูดได้เหมือนคนจีนจริงๆ

ความคุ้นเคยในสำนวนนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติในการเพิ่มความน่าเชื่อถือในสังคมจีน แน่นอนว่า ไม่มีอะไรที่ทำให้คนจีนประทับใจไปมากกว่าสำนวนจีนที่ออกมาจากปากของชาวต่างชาติอีกแล้ว

สำนวนจีนนั้นมีเยอะมากๆด้วยจำนวนสำนวนที่อยู่ในพจนานุกรมมากถึง 20,000 รายการ คนจีนทุกคนนั้นรู้จักสำนวน แต่จะแตกต่างออกไปในเรื่องของจำนวนสำนวนที่รู้ โดยจะขึ้นอยู่กับการศึกษา พรสวรรค์ ความชาญฉลาด และอื่นๆ

สำนวนนั้นเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนถึงขนาดที่มีเกมชื่อว่า chéngyǔ jiēlóng (成语接龙) ซึ่งเกี่ยวกับการที่ให้คนหนึ่งพูดสำนวนอะไรก็ได้ขึ้นมา แล้วคนอื่นๆก็ต้องคิดหาสำนวนอื่นมาเพื่อเชื่อมกับสำนวนแรก โดยที่ตัวอักษรสุดท้ายของสำนวนแรกและตัวอักษรแรกของสำนวนถัดมาต้องเป็นตัวเดียวกัน

สำนวนจีนโดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วยภาษาจีนดั้งเดิมที่มีโครงสร้างหลักภาษาที่แตกต่างไปจากภาษาจีนสมัยใหม่ สำนวนจีนส่วนใหญ่นั้นจะประกอบไปด้วย 4 ตัวอักษร ซึ่งบางประโยคสามารถแยกเป็น 2 กลุ่มได้ คนจีนนิยมใช้สำนวนจีนทั้งในการพูดและเขียน เนื่องจากสำนวนจีนเป็นเหมือนการสรุปความหมายแบบรวบรัดซึ่งทำให้ไม่ต้องใช้หลายคำ ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาสำนวนนี้: 雪中送炭 xuě zhōng sòng tàn

สำนวนนี้สามารถแปลแบบตรงตัวได้ว่า “ในหิมะเพื่อส่งถ่าน” แต่ความหมายจริงๆแล้วนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับ “หิมะ” หรือ “ถ่าน” เลย แต่เกี่ยวกับการช่วยเหลือใครสักคนในเวลาที่เขาต้องการ

โดยปกติแล้วจะมีที่มาของสำนวนอยู่ 3 แบบ แบบแรกคือมาจากนิทานโบราณและตารางประวัติศาสตร์ แบบที่สองคือจากชาวพุทธและลัทธิขงจื๊อเช่นเดียวกับวรรณกรรมจีนเก่าแก่ และแบบสุดท้ายคือกลุ่มคำพูดติดปากที่ค่อยๆจะมั่นคงและถูกใช้ในบางเวลาแม้ว่าจะไม่ทราบที่มาจริงๆ ซึ่งในการจะใช้สำนวนจีนสำหรับสถานการณ์นี้ เราสามารถพูดได้ว่าภาษาจีนนั้นมีสำนวนมากมาย”เหมือนกับขนของวัวตัวผู้”

การใช้สำนวนที่เหมาะสมและถูกบริบทมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ฟังประทับใจในเรื่องของระดับการศึกษาและความคล่องในการพูด เนื่องจากสำนวนจีนนั้นใช้บ่อยในการพูดแบบเป็นทางการและการเขียนแบบระดับสูง เช่น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์และการบรรยายต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนสื่อกลางที่ช่วยในการเรียนรู้เพื่อจะเป็นผู้นำที่ดีที่วันข้างหน้า

แหล่งที่มา :
https://www.chinatravel.com/facts/chinese-idioms.html
https://www.echineselearning.com/blog/categories/chinese-idiom

09tantichinese.com

More Blog & New

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สาขา 1

สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สาขา 2

สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
แจ้งวัฒนะ

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese Private Course

คอร์สผู้ใหญ่ที่เซ็นทรัลพระราม 9

All rights reserved © 2022 Tanti Chineses Language School

Design By

ติดต่อเรา คลิก!