โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติเกิดจากแนวคิดที่ต้องการสอนภาษาจีนในไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงบรรยา
กาศการเรียนเน้นความสนุกสนาน เฮฮา และเป็นกันเอง เพื่อให้ให้ผู้เรียนรู้สึกไม่เบื่อและเรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งการเดินทางก็
สะดวกสบาย โรงเรียนของเราอยู่ในห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น11 เราเน้นการเรียนแบบห้องเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์
ผู้สอนโดยตรง เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนไปพร้อมๆกับการผึกทักษะและเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของเด็ก

ทำให้เด็กๆสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา (I.Q.) และศักยภาพทางด้านอารมณ์
(E.Q.) ไปพร้อมๆกัน

1. หลักสูตรภาษาจีน Interest หลักสูตรสำหรับ
เด็กอายุ 5-11 ปี

2. หลักสูตรภาษาจีน Standard หลักสูตรสำหรับ
นักเรียน 12 ปีขึ้นไป

3. Chinese Private Course หลักสูตรสำหรับ
ติวสอบ HSK PAT 7.4 และ สนทนาธุรกิจ

4. คอร์สผู้ใหญ่เฉพาะที่สาขาเซนทรัลพระราม 9

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

คอร์สกลุ่ม สามารถเรียนได้เลย
ถึงแม้จะมาคนเดียว

เด็กๆ เรียนง่ายสนุกไปกับภาษาจีน

บรรยากาศภายในห้องเรียนจะเน้นสอน
แบบสนุกสนานเด็กจะสามารถพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน IQ และ EQ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

เราทำการสอนอักษรจีนตัวย่อและตัวเต็ม

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

สอบถามรายละเอียด

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สาขา 1

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 
 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 
 

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สาขา 2

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สอนภาษาจีนเด็ก ติวสอบ HSK สนทนาธุรกิจ ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น11

ติวสอบ HSK

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

คอร์สเรียนภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติเกิดจากแนวคิดที่ต้องการสอนภาษาจีนใน
ไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงบรรยา
กาศการเรียนเน้นความสนุกสนาน เฮฮา และเป็นกันเอง เพื่อให้ให้ผู้เรียน
รู้สึกไม่เบื่อและเรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งการเดินทางก็
สะดวกสบาย โรงเรียนของเราอยู่ในห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น11 เรา
เน้นการเรียนแบบห้องเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์
ผู้สอนโดยตรง เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน
ไปพร้อมๆกับการผึกทักษะและเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของเด็ก
ทำให้เด็กๆสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา (I.Q.) และ
ศักยภาพทางด้านอารมณ์(E.Q.) ไปพร้อมๆกัน

บรรยากาศการสอน

กิจกรรมสุดพิเศษ 

หลักสูตรการสอน

 

 

Chinese Interest Course

 

 

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี

 

 

Chinese Standard Course 

 

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน12 ปีขึ้นไป (HSK)

 

 

Chinese Private Course

 

หลักสูตรภาษาจีน Private

 

 

คอร์สติวข้อสอบ PAT

 

คอร์สติวข้อสอบ PAT

 

 

คอร์สติวข้อสอบ HSK

 

คอร์สติวข้อสอบ HSK

ภาษาจีนหรรษา

คอร์สเรียนภาษาจีน...ที่มาพร้อมกับความหรรษา ที่ตันติ.....

     เราไม่ได้เป็นแค่สถาบันสอนภาษาจีน และ ภาษาไทยเท่านั้น แต่เรายังรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่มาช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้และมีความสุขไปพร้อมๆกันโดยได้เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมและสันทนาการ ที่จะมอบความรู้ และ ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

 

ฟัง

ฝึกทักษะการฟัง จากเจ้าของภาษา ซีดี ที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก

พูด

อ่าน

เขียน

ฝึกทักษะการพูด เป็นการปูพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยตรง และ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่จะนำมาสร้างประโยคเพื่อนำไปใช้เป็นบทสนทนาที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เกมส์มาเป็นส่วนประกอบในการฝึกด้วย

 

ฝึกทักษะการอ่าน เรียนรู้กฎเกณฑ์การอ่าน สัทอักษรจีนหรือพิมอินและลำดับขีดอักษรจีนให้ถูกต้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นทักษะสำคัญในการเรียนภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ผ่านการอ่านบทกลอน และนิยายจีน

ฝึกทักษะในการเขียน เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรจีนลำดับขีดแต่ละขีด เส้นแต่ละเส้นและลำดับในการเขียนตัวอักษร พร้อมตารางสำหรับฝึกคัดตัวอักษร รวมถึงการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการของอักษรจีน และฝึกเขียนตัวหนังสือจีนผ่านการใช้พู่กัน

-ภาษาจีน (2-12ปี)
-ภาษาจีนนักเรียน (12ปีขึ้นไป)
-ภาษาจีนผู้ใหญ่
-ตัววัดระดับ YCT (สำหรับเด็กต่ำกว่า 15 ปี)
-ติวเข้มข้น HSK
-ติวเข้มข้น PAT 7.4
-ภาษาจีนเพื่อการทำงาน
-ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
-ภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อ
-ภาษาจีนในองค์กรและบริษัทฯ
-รับจัดหลักสูตรภาษาจีนในสภาบันการศึกษา
-สอนภาษาไทยสำหรับคนจีน เด็ก-ผู้ใหญ่(泰语课)
-ซัมเมอร์คอร์ส "ภาษาจีนหรรษา"

 สำหรับเด็ก (6-12ปี)​ (托管班)

-สอนแบบกลุ่มทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่(ไม่เกิน 6 คน/ห้อง)
-สอนตัวต่อตัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่(Private)
-เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา

-เลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวก​

คอร์สเรียน

เรามีคอร์สการสอนที่ตอบรับความต้องการของผู้เรียนได้มากที่สุด

คอร์สเรียนภาษาจีนที่มาพร้อมกับความหรรษา
(สำหรับเด็กอายุ 2-12 ปี)​

ชวนน้องๆ มาเรียนภาษาจีนให้เก่งในทุกๆด้านทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมเสริมการเรียนรู้มากมายที่จะทำให้น้องๆ สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีความสุข พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้ก้าวไกล

Youtube Channel

คอร์สเรียนภาษาไทยสำหรับคนจีน

汉韵泰语学院

 

汉韵语言学院泰语课程的开设主要目的是为了让旅泰华人在短期内掌握泰语会话,能够尽快地融入泰国社会。本院以基础教材与情景教学同步快乐教学,简单易懂、容易记忆。

 

师资队伍:

        具有二十年丰富教学经验及社会经验的双语老师讲解。并以泰籍教师配合教学,活泼生动。

 

学员要求:

         如果您想在短期内学会并无障碍跟泰国人沟通。

         如果您想在一定基础上提高自己听说读写能力。

         如果您是一名从事旅游业人员, 我们会为您打造一套适合您的课程。

         如果您是外派到泰国工作,我们会为您提供专业用语教学。

 

校址:

        尚泰百货( Central Rama9)十一楼。交通便利:MRT地铁 Rama9站,2号出口,直接进入尚泰百货。教室环境优雅舒适。提供全天休息室,配有无线WI-FI 。

 

*** 泰 语 课 程 ***

 

学费:  10,000 泰铢(一对一)

课时:  20小时

      每次2小时

时间:  自选

等级:  自选(初级/中级/高级)

 

 

 

หลักสูตรเด็กเล็ก 2-4 ปี

 

หลักสูตรเด็กเล็ก 2-4 ปี

 

 

หลักสูตรเด็กเล็ก 2-4 ปี

 

หลักสูตรเด็กเล็ก 2-4 ปี

สามารถรับชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่

SERCH: ครูดาว โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

ติดต่อสอบถามข้อมูล iEnglish เพิ่มเติม คลิกเลย!

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรหาเรา คลิกเลย!! 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทรหาเรา คลิกเลย!!

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ เรียนภาษาจีน hsk

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!!

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทรหาเรา คลิกเลย!!