อบรม​หลักสูตรมารยาท

และธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจแบบจีน

หลักสูตร Chinese Cultural Course for Cooperative Company

หลักสูตรวัฒนธรรมจีนเพื่อการทำงานในองค์กร

           ในยุคปัจจุบันที่การติดต่อธุรกิจกับชาวจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจภาษาวัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติของจีนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ  อย่างไรก็ตามความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองหรือแม้กระทั่งการให้บริการลูกค้าชาวจีน

           สถาบันสอนภาษาจีนตันติ เล็งเห็นถึงความท้าทายเหล่านี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร Chinese Cultural Course for Cooperative Company – หลักสูตรวัฒนธรรมจีนเพื่อการทำงานในองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งพร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าชาวจีนอย่างมืออาชีพเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกับชาวจีนอย่างยั่งยืน

ตารางกิจกรรมวันที่ 1
09:00-09:30 :
近代中国
ประวัติศาสตร์ยุคเก่าจนถึงยุคใหม่
-ราชวงศ์ชิง
-สาธารณรัฐจีน
-สาธารณรัฐประชาชนจีน
09:30-10:30 :
汉语基础知识
เรียนรู้พื้นฐานภาษาจีน
-การออกเสียง พินอิน ~ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
-คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้
10:30-10:45 :
พักผ่อน 15 นาที
10:45-12:00 :
餐桌礼仪
มารยาทพื้นฐานบนโต๊ะอาหาร
-อาหารจีน 8 กลุ่ม
-ตำแหน่งที่นั่งโต๊ะอาหาร
-ธรรมเนียมการสั่งอาหาร
-มารยาทการดื่มเครื่องดื่ม
-คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้
12:00 -13:00 :
พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
13:00-14:30 :
会议礼仪
มารยาทในการร่วมประชุม
-การแต่งกาย
-ต้อนรับและส่งแขกจีนที่มาเยี่ยมเรา
-เมื่อเราเป็นแขกไปเยี่ยมประเทศจีน
-ตำแหน่งการนั่งและการวางตัว
-คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้
14:30 - 14:45 :
พักผ่อน 15 นาที
14:45 - 16:00 :
茶桌文化
วัฒนธรรมการชงชาจีน
-ประวัติที่มา
-ศิลปะการชงชา
-ความสำคัญการดื่มชากับชาวจีน
-มารยาทการดื่มชา
-คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้
ตารางกิจกรรมวันที่ 2
09:00-09:30 :
复习
ทบทวนเนื้อหาที่ได้จากเมื่อวาน
09:30-10:30 :
了解中国与中国人
รู้จักและเข้าใจชาวจีนกับประเทศจีน
-ทำไมคนจีนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
-ทำไมรู้สึกคนจีนใช้เงินเก่ง
-มุมมองชาวจีนที่มีต่อประเทศไทย
-คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้
10:30-10:45 :
พักผ่อน 15 นาที
10:45-12:00 :
了解中国经济
รู้เรื่องเศรษฐกิจประเทศจีน
-พื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจน่ารู้
-ประเทศจีนพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
-นโยบายธุรกิจจีน
-สินค้าจีนที่จะสนใจลงทุนในไทย
-คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้
12:00 -13:00 :
พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
13:00-14:30 :
泰国文化与价值
ประโยชน์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมที่น่าดึงดูด
-ประเทศไทยเป็น "สยามเมืองยิ้ม"
-เทศกาลต่างๆ เป็นเอกลักษณ์ของไทย
-อาหาร ของที่ระลึก สถานที่ท่องเที่ยว
  ที่ทำให้คนจีน ว้าว
-สินค้าไทยที่น่าดึงดูดในสายตาชาวจีน
-คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้
14:30 - 14:45 :
พักผ่อน 15 นาที
14:45 - 16:00 :
演示
Workshop
-มารยาทในห้องประชุม
-มารยาทบนโต๊ะอาหาร
-มารยาทการชงชา

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
แจ้งวัฒนะ
ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-8353-559 , 085-2548-666

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese Private Course

ติดต่อเรา

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ
ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-835-3559 , 085-254-8666

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese
Private Course

ติดต่อเรา

All rights reserved © 2024 Tanti Chineses Language School

ติดต่อเรา คลิก!