เกี่ยวกับเรา ประวิติโรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

โรงเรียนสอนภาษาตันติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พศ. 2543 ณ อาคาร SCB Park ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายสถานที่การเรียนการสอนมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 11

โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสำหรับเด็ก อาทิ และหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ ขั้นพื้นฐาน, ต้น, กลาง, สูง ทั้งยังมีการบริการทางด้านต่างๆ อาทิเช่น การแปลเอกสารจีน-ไทย; ไทย-จีน พร้อมทั้งให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีนอีกด้วย ทางเราได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะทางด้านสติปัญญา (I.Q.) และทักษะทางอารมณ์ (E.Q.) ของเด็ก โดยได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบเพลงจีน, การเล่านิทานพื้นบ้านของจีน, การเขียนพู่กันจีน, การวาดภาพจีน, การฝึกทักษะการใช้ศัพทานุกรมจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ทำการสอนนอกสถานที่ให้แก่สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการชื่อดังต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯอีกด้วย ทั้งยังมีการอบรมภาษาจีนให้กับผู้บริหารตามบริษัทชื่อดังต่างๆ ทั้งนี้ นักเรียนของเรายังได้ฝากผลงานไว้ให้กับทางโรงเรียนมากมาย เช่น สามารถสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาจีน HSK (汉语水平考试) ได้ในระดับที่สูง, สามารถสอบชิงทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้ ฯลฯ

อนึ่ง ทางเรามุ่งหวังและตั้งปณิธานไว้ว่าจะสร้างและผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพทาง ด้านทักษะและสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมทางด้านภาษาจีนสืบต่อไปในอนาคต...อยากเรียนภาษาจีน?

ภาษาจีนนับเป็นภาษาที่ 3 ที่สำคัญสำหรับคนไทย โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติเน้นรูปแบบการสอนที่เหมาะกับคนไทย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ตาม โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติสอนโดยครูชาวจีน ซึ่งการเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงนั้นช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน สามารถนำไปใช้ได้จริง บรรยากาศในการเรียนจะสอดแทรกเกมส์และกิจกรรมต่างๆ เน้นความสนุกสนานเพื่อให้ผู้เรียนไม่เบื่อและเรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุข

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 085-254-8666

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทร. 093-410-4499

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทร. 085-254-8666

โทร. 093-410-4499