เกี่ยวกับเรา ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

โรงเรียนสอนภาษาตันติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พศ. 2543 ณ อาคาร SCB Park ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายสถานที่การเรียนการสอนมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 11

โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสำหรับเด็ก อาทิ และหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ ขั้นพื้นฐาน, ต้น, กลาง, สูง ทั้งยังมีการบริการทางด้านต่างๆ อาทิเช่น การแปลเอกสารจีน-ไทย; ไทย-จีน พร้อมทั้งให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีนอีกด้วย ทางเราได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะทางด้านสติปัญญา (I.Q.) และทักษะทางอารมณ์ (E.Q.) ของเด็ก โดยได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบเพลงจีน, การเล่านิทานพื้นบ้านของจีน, การเขียนพู่กันจีน, การวาดภาพจีน, การฝึกทักษะการใช้ศัพทานุกรมจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ทำการสอนนอกสถานที่ให้แก่สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการชื่อดังต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯอีกด้วย ทั้งยังมีการอบรมภาษาจีนให้กับผู้บริหารตามบริษัทชื่อดังต่างๆ ทั้งนี้ นักเรียนของเรายังได้ฝากผลงานไว้ให้กับทางโรงเรียนมากมาย เช่น สามารถสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาจีน HSK (汉语水平考试) ได้ในระดับที่สูง, สามารถสอบชิงทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้ ฯลฯ

อนึ่ง ทางเรามุ่งหวังและตั้งปณิธานไว้ว่าจะสร้างและผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพทาง ด้านทักษะและสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมทางด้านภาษาจีนสืบต่อไปในอนาคต...อยากเรียนภาษาจีน?

ภาษาจีนนับเป็นภาษาที่ 3 ที่สำคัญสำหรับคนไทย โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติเน้นรูปแบบการสอนที่เหมาะกับคนไทย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ตาม โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติสอนโดยครูชาวจีน ซึ่งการเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงนั้นช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน สามารถนำไปใช้ได้จริง บรรยากาศในการเรียนจะสอดแทรกเกมส์และกิจกรรมต่างๆ เน้นความสนุกสนานเพื่อให้ผู้เรียนไม่เบื่อและเรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุข

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 085-254-8666

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทร. 093-410-4499

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทร. 085-254-8666

โทร. 093-410-4499