สำนวนภาษาจีน (Zhōng guó chéng yŭ 中国成语) เป็นคำกล่าวที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือเป็นสุภาษิตที่พูดถึงเรื่องราวที่โด่งดังของจีนและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สำนวนจีนไม่ได้เป็นแค่หัวใจสำคัญของการเรียนภาษาจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำให้เข้าใจในวัฒนธรรมจีนที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สำนวนจีนนั้นมีรากลึกในมรดกและวัฒนธรรมดั้งเดิม ทำให้ภาษาจีนมีความสวยงามและน่าหลงใหล สำนวนจีนในแต่ประโยคนั้นมีความหมายลึกซึ้งและการที่รู้วิธีใช้จะช่วยให้คุณพูดได้เหมือนคนจีนจริงๆ

 

ความคุ้นเคยในสำนวนนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติในการเพิ่มความน่าเชื่อถือในสังคมจีน แน่นอนว่า ไม่มีอะไรที่ทำให้คนจีนประทับใจไปมากกว่าสำนวนจีนที่ออกมาจากปากของชาวต่างชาติอีกแล้ว

 

สำนวนจีนนั้นมีเยอะมากๆด้วยจำนวนสำนวนที่อยู่ในพจนานุกรมมากถึง 20,000 รายการ คนจีนทุกคนนั้นรู้จักสำนวน แต่จะแตกต่างออกไปในเรื่องของจำนวนสำนวนที่รู้ โดยจะขึ้นอยู่กับการศึกษา พรสวรรค์ ความชาญฉลาด และอื่นๆ

 

สำนวนนั้นเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนถึงขนาดที่มีเกมชื่อว่า chéngyǔ jiēlóng (成语接龙) ซึ่งเกี่ยวกับการที่ให้คนหนึ่งพูดสำนวนอะไรก็ได้ขึ้นมา แล้วคนอื่นๆก็ต้องคิดหาสำนวนอื่นมาเพื่อเชื่อมกับสำนวนแรก โดยที่ตัวอักษรสุดท้ายของสำนวนแรกและตัวอักษรแรกของสำนวนถัดมาต้องเป็นตัวเดียวกัน

 

สำนวนจีนโดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วยภาษาจีนดั้งเดิมที่มีโครงสร้างหลักภาษาที่แตกต่างไปจากภาษาจีนสมัยใหม่ สำนวนจีนส่วนใหญ่นั้นจะประกอบไปด้วย 4 ตัวอักษร ซึ่งบางประโยคสามารถแยกเป็น 2 กลุ่มได้ คนจีนนิยมใช้สำนวนจีนทั้งในการพูดและเขียน เนื่องจากสำนวนจีนเป็นเหมือนการสรุปความหมายแบบรวบรัดซึ่งทำให้ไม่ต้องใช้หลายคำ ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาสำนวนนี้: 雪中送炭 xuě zhōng sòng tàn

 

สำนวนนี้สามารถแปลแบบตรงตัวได้ว่า “ในหิมะเพื่อส่งถ่าน” แต่ความหมายจริงๆแล้วนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับ “หิมะ” หรือ “ถ่าน” เลย แต่เกี่ยวกับการช่วยเหลือใครสักคนในเวลาที่เขาต้องการ

 

โดยปกติแล้วจะมีที่มาของสำนวนอยู่ 3 แบบ แบบแรกคือมาจากนิทานโบราณและตารางประวัติศาสตร์ แบบที่สองคือจากชาวพุทธและลัทธิขงจื๊อเช่นเดียวกับวรรณกรรมจีนเก่าแก่ และแบบสุดท้ายคือกลุ่มคำพูดติดปากที่ค่อยๆจะมั่นคงและถูกใช้ในบางเวลาแม้ว่าจะไม่ทราบที่มาจริงๆ ซึ่งในการจะใช้สำนวนจีนสำหรับสถานการณ์นี้ เราสามารถพูดได้ว่าภาษาจีนนั้นมีสำนวนมากมาย”เหมือนกับขนของวัวตัวผู้”

 

การใช้สำนวนที่เหมาะสมและถูกบริบทมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ฟังประทับใจในเรื่องของระดับการศึกษาและความคล่องในการพูด เนื่องจากสำนวนจีนนั้นใช้บ่อยในการพูดแบบเป็นทางการและการเขียนแบบระดับสูง เช่น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์และการบรรยายต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนสื่อกลางที่ช่วยในการเรียนรู้เพื่อจะเป็นผู้นำที่ดีที่วันข้างหน้า

 

แหล่งที่มา : https://www.chinatravel.com/facts/chinese-idioms.htm

https://www.echineselearning.com/blog/categories/chinese-idiom 

 

 09tantichinese.com

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรหาเรา คลิกเลย!! 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทรหาเรา คลิกเลย!!

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สำนวนภาษาจีน (成语)

สำนวนภาษาจีน (成语)

บทความที่น่าสนใจ กับ

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!!

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทรหาเรา คลิกเลย!!