คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

โครงการ​ทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

ทุนเรียนต่อประเทศจีน ปี 2567

รายละเอียดและเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาต่อประเทศจีน
Qingdao University of Science and Technology

           โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งช่วงในการดำเนินการให้ทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฟรีสำหรับสองคณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุแปรรูปโพลิเมอร์และ คณะเศรษฐศาสตร์และ การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao University of Science and Technology) มณฑลซานตง ประเทศจีน ซึ่งเป็นทุนของ มหาวิทยาลัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของทุนสหกิจหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนหลายบริษัท โดยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีนภายใต้ ก.พ. รับรอง

นักเรียนที่จะสมัครเข้ารับทุนเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า มีให้เลือก 2 คณะ คือ

   1. คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวัสดุแปรรูปโพลิเมอร์ เป็นหลักสูตรทุนเรียนฟรี 4 ปี จบแล้วได้วุฒิปริญญาตรี เมื่อเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับการลงนามสัญญาการทำงาน 5 ปี กับบริษัท LINGLONG TIRE THAILAND หรือ บริษัท PRINXCHENGSHAN TIRE (THAILAND) COMPANY LIMITED สำนักงานใหญ่ในประเทศจีน โดยให้ทำงานหลังจบการศึกษา เงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท
   2. คณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตร 4 ปี จบแล้วได้วุฒิปริญญาตรี

โรงเรียนสอนภาษาจีน ตันติ

คอร์สเรียนภาษาจีน

Chinese Interest Course
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5-10 ปี

คอร์สเรียนภาษาจีน - โรงเรีนยสอนภาษาจีน ตันติ

เนื้อหาแบบเรียนจะสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา มีชีวิตชีวา มุ่งเน้นปลูกฝังความสนุกสนานของการเรียนภาษาจีนกลาง ในสภาพเหตุการณ์จริง และสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ประกอบกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน นอกจากจะช่วยฝึกฝนความสามารถทางด้านภาษาแล้ว ยังช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านความกล้าเเสดงออก เเละมีความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาอีกด้วย

Chinese Standard Course
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 10 ปีขึ้นไป (HSK)

Chinese Standard Courseหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 10 ปีขึ้นไป (HSK)

Standard Courseเป็นหลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน เหมาะสำหรับนักเรียนทั้งมีพื้นฐาน และไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน เน้นทักษะภาษาจีนทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ในบทเรียนมีการแทรกหลักไวยากรณ์ไว้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน ในคลาสเรียนจะมีการติวสอบ HSK แต่ละระดับ ตามบทเรียนของผู้เรียนอีกด้วย

Chinese Private Course
หลักสูตรสำหรับติวสอบ HSK
A-Level 87 Chinese และ สนทนาธุรกิจ

Chinese Private Course หลักสูตรสำหรับติวสอบ HSK A-Level 87 Chinese และ สนทนาธุรกิจ

เป็นหลักสูตรเรียนภาษาจีนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา เรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เริ่มสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยสถาบันจะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับคอร์สการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เพื่อเป็นการทดสอบผู้ที่มีความรู้ภาษาจีน โดยใบประกาศนี้ใช้เป็นหลักฐานเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงหรือระดับปริญญาโทได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้เอง และสามารถเลือกหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนได้อีกด้วย

ทำไมต้องสอบ HSK
การสอบ HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, 汉语 水平考试) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากล สำหรับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองเพื่อวัดความสามารถในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวัน เรียน หรือทำงาน จัดขึ้นโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลสอบวัดระดับ HSK สามารถนำไปยื่นสมัครเรียนต่อ สอบชิงทุนการศึกษา สมัครงาน ฯลฯสำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในจีน ถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาเรียนปูพื้นฐานใหม่ทางออกเดียวคือการสอบ HSK ให้ได้ระดับเท่ากับหรือมากกว่าที่คณะหรือมหาวิทยาลัยต้องการเท่านั้น(ส่วนใหญ่ทางมหาวิทยาลัยต้องการอย่างน้อย HSK 4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะอีกด้วยนะคะ) 

Course อบรมนอกสถานที่
1. Course อบรม ภาษาจีน HSK สำหรับ ม.ปลาย
2. Course อบรม ภาษาจีน สำหรับองค์กร (คนไทย)
3. Course อบรม ภาษาไทย สำหรับองค์กร (คนจีน)

หลักสูตรการสอน

Chinese Interest Course หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5-10 ปี

Chinese Interest Course

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5-10 ปี

Chinese Standard Course หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 10 ปีขึ้นไป (HSK)

Chinese Standard Course

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 10 ปีขึ้นไป (HSK)

Exam tutoring course HSK คอร์สติวข้อสอบ HSK

Course Private
Exam tutoring HSK

คอร์สติวข้อสอบ HSK

Exam tutoring course A-Level 87 Chinese คอร์สติวข้อสอบ A-Level 87 ภาษาจีน

Chinese language
Coporate training

อบรมภาษาจีนสำหรับพนักงาน

Exam tutoring course HSK คอร์สติวข้อสอบ HSK

Thai language
for Chinesee

สอนภาษาไทยให้กับชาวจีน

ภาษาจีนเพื่ิอทักษะ

คอร์สเรียนภาษาจีน...ที่มาพร้อมกับการมีทักษะ ที่ตันติ.....    
   เราไม่ได้เป็นแค่สถาบันสอนภาษาจีน และ ภาษาไทยเท่านั้น แต่เรายังรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่มาช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้และมีความสุขไปพร้อมๆกันโดยได้เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมและสันทนาการ ที่จะมอบความรู้ และ ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

ฟัง

ฝึกทักษะการฟัง จากเจ้าของภาษา ซีดี ที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก

พูด

ฝึกทักษะการพูด เป็นการปูพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยตรง และ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่จะนำมาสร้างประโยคเพื่อนำไปใช้เป็นบทสนทนาที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เกมส์มาเป็นส่วนประกอบในการฝึกด้วย

อ่าน

ฝึกทักษะการอ่าน เรียนรู้กฎเกณฑ์การอ่าน สัทอักษรจีนหรือพิมอินและลำดับขีดอักษรจีนให้ถูกต้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นทักษะสำคัญในการเรียนภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ผ่านการอ่านบทกลอน และนิยายจีน

เขียน

ฝึกทักษะในการเขียน เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรจีนลำดับขีดแต่ละขีด เส้นแต่ละเส้นและลำดับในการเขียนตัวอักษร พร้อมตารางสำหรับฝึกคัดตัวอักษร รวมถึงการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการของอักษรจีน และฝึกเขียนตัวหนังสือจีนผ่านการใช้พู่กัน

คอร์สเรียน

เรามีคอร์สการสอนที่ตอบรับความต้องการของผู้เรียนได้มากที่สุด

-ภาษาจีน (2-12ปี)
-ภาษาจีนนักเรียน (12ปีขึ้นไป)
-ภาษาจีนผู้ใหญ่
-ตัววัดระดับ YCT (สำหรับเด็กต่ำกว่า 15 ปี)
-ติวเข้มข้น HSK
-ติวเข้มข้น PAT 7.4
-ภาษาจีนเพื่อการทำงาน
-ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
-ภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อ
-ภาษาจีนในองค์กรและบริษัทฯ
-รับจัดหลักสูตรภาษาจีนในสภาบันการศึกษา
-สอนภาษาไทยสำหรับคนจีน เด็ก-ผู้ใหญ่(泰语课)
-ซัมเมอร์คอร์ส "ภาษาจีนหรรษา" สำหรับเด็ก (6-12ปี)​ (托管班)-สอนแบบกลุ่มทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่(ไม่เกิน 6 คน/ห้อง)
-สอนตัวต่อตัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่(Private)
-เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา-เลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวก​

คอร์สเรียนภาษาไทยสำหรับคนจีน


汉韵泰语学院

汉韵语言学院泰语课程的开设主要目的是为了让旅泰华人在短期内掌握泰语会话,能够尽快地融入泰国社会。本院以基础教材与情景教学同步快乐教学,简单易懂、容易记忆。

师资队伍:        具有二十年丰富教学经验及社会经验的双语老师讲解。并以泰籍教师配合教学,活泼生动。

学员要求:         如果您想在短期内学会并无障碍跟泰国人沟通。         如果您想在一定基础上提高自己听说读写能力。         如果您是一名从事旅游业人员, 我们会为您打造一套适合您的课程。         如果您是外派到泰国工作,我们会为您提供专业用语教学。

校址:        尚泰百货( Central Rama9)十一楼。交通便利:MRT地铁 Rama9站,2号出口,直接进入尚泰百货。教室环境优雅舒适。提供全天休息室,配有无线WI-FI 。

*** 泰 语 课 程 ***
学费:  10,000
泰铢(一对一)
课时:  20小时      每次2小时
时间:  自选等级:  自选(初级/中级/高级)

ภาษาจีนหรรษา

คอร์สเรียนภาษาจีนที่มาพร้อมกับความหรรษา
(สำหรับเด็กอายุ 2-12 ปี)​

ชวนน้องๆ มาเรียนภาษาจีนให้เก่งในทุกๆด้านทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมเสริมการเรียนรู้มากมายที่จะทำให้น้องๆ สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีความสุข พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้ก้าวไกล

คอร์สเรียน

กิจกรรมสร้างเพื่อนใหม่ทั่วโลกกับ iEnglish เพราะภาษาทำให้ทุกคนเป็นเพื่อนกัน
บรรยากาศกิจกรรม Meeting iEnglish ชมรมรักการอ่านที่ผ่านมา

กิจกรรม ชมรมเด็กรักการอ่าน - iEnglish

More Video
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ - iEnglish
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ - iEnglish

เราทำการสอนอักษรจีนตัวย่อและตัวเต็ม

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สอนภาษาจีนเด็ก ติวสอบ HSK สนทนาธุรกิจ ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น11
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
คอร์สติวข้อสอบ HSK | หลักสูตรภาษาจีน ปูพื้นฐาน เข้าใจง่าย - โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

สอบถามรายละเอียด

โรงเรียนตันติ สอนภาษาจีน-ไทย-อังกฤษ

สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ สอนภาษาจีนเด็ก ติวสอบ HSK สนทนาธุรกิจ ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น11

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-8353-559 , 085-2548-666

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese Private Course

ติดต่อเรา

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ
ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-835-3559 , 085-254-8666

หลักสูตรภาษาจีน

Interest หลักสูตรภาษาจีน

Standard หลักสูตร Chinese
Private Course

ติดต่อเรา

All rights reserved © 2024 Tanti Chineses Language School