โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

บทสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

ณปิยรัตน์ ฐิตวัฒน์ ผู้ปกครองของ

ด.ญ.บัณฑ์ฌรี ฐิตวัฒน์ (น้องบัน) อายุ 8 ปี กำลังศึกษาโรงเรียน St.Stephen's International School ระดับ Year 4

Q : คุณแม่มีแรงผลักดันอะไรที่อยากให้ลูกเรียนภาษาจีน?
การที่คนเราจะเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ในวัยเด็ก น้องบันสามารถพูดอ่านและเขียน ทั้งภาษาอังกฤษและไทยได้อย่างดี เลยคิดว่าควรจะเรียนภาษาที่ 3 ซึ่งภาษาจีนนับว่าจะมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกภาษาหนึ่ง
Q : หลังจากที่น้องบันเรียนไปแล้ว 1 คอร์ส หรือมากกว่านั้น น้องบันรู้สึกอย่างไร?
คุณพ่อ คุณแม่ไม่รู้ภาษาจีน ไม่สามารถทบทวนให้ลูกได้เลยให้น้องบันมาเรียน เมื่อเรียนจบไป 1 คอร์ส น้องบันก็ได้ทบทวนการเขียน พูด ฟัง และอ่านจากที่เรียนมาบ้างที่โรงเรียน และน้องบันก็คิดว่าบรรยากาศการเรียนการสอนที่โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติเป็นกันเอง ไม่เครียด ทำให้จำภาษาจีนได้ดีขึ้น
Q : คุณแม่คิดว่าในปัจจุบันภาษาจีนมีความสำคัญแค่ไหน?
การเรียนภาษานั้นไม่ได้แต่เพียงการพูด เขียน อ่าน ฟัง แต่ยังได้รับรู้วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ และประเทศจีนก็นับว่าจะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆในการพัฒนาไปของโลก และทราบมาว่าถ้าอ่านภาษาจีนออกก็จะสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นออกด้วย และสามารถเข้าถึงหลักความรู้ของญี่ปุ่นได้อีกด้วย

คุณพรทิพา ทวีธีระธรรม ผู้ปกครอง ด.ช.ทัสสนะ ทวีธีระธรรม (น้องพอดี) อายุ 10 ปี กำลังศึกษาโรงเรียน เซนฟรังซีสเซเวียร์

Q : ทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกเรียนภาษาจีน?
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่น้องพอดีในอนาคต เพราะโลกมีความเจริญมากขึ้น เมื่อน้องได้มีความสามารถด้านภาษาจีนก็จะช่วยได้
Q : หลังจากที่น้องพอดีมาเรียนภาษาจีนได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง?
น้องมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ส่งผลต่อการเรียนในวิชาอื่นดีขึ้นตามไปด้วย
Q : ช่วยฝากถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้ลูกเรียนภาษาจีน
น้องที่จะเรียนภาษาจีนต้องชอบที่จะเรียนรู้ สนใจในภาษาจีนเพราะฉะนั้น คุณพ่อ คุณแม่ ควรปลูกฝังให้น้องชอบแต่ต้องไม่บังคับ การเรียนภาษาจีนต้องใช้เวลา จึงไม่ควรคาดหวังมากเกินไปควรปล่อยให้เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ เมื่อน้องพร้อมจะสื่อสารได้เอง

น้องปอย นางสาวพรหมอัปสร วัฒนการัณยภาส อายุ 16 ปี นักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาจีนตันติมากว่า 24 เดือน กำลังศึกษาที่โรงเรียน สาธิตเกษตรฯ ระดับ ม.5

Q : ทำไมถึงเลือกเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ
แม่เป็นคนดูที่เรียนให้ก็เลยมาเรียน พอเรียนแล้วสนุก อาจารย์เป็นกันเอง เวลาไม่เข้าใจก็สามารถถามได้เลย
Q : ช่วยบอกเทคนิคการจำภาษาจีน
ก็เปิดผ่านตาบ่อยๆ ฝึกคัดบ่อยๆ และก็เขียนคำศัพท์ใส่ Post-it แล้วแปะที่ผนังห้องนอนและมองดูให้ผ่านตาบ่อยๆหรือว่างๆก็นั่งมองก็จะจำได้เอง
Q : น้องปอยมีแรงผลักดันอะไรถึงทำให้อยากเรียนภาษาจีน
พอชั้นม.4ก็ต้องเลือกแผนการเรียน ก็จะมีภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ และจีน แต่เคยลองเรียนภาษาญี่ปุ่นในวิชาเลือกตอนม.3แล้วไม่ชอบเมื่อเทียบกับภาษาจีนแล้วภาษาจีนเรียนสนุกกว่าก็เลยเลือกที่จะเรียนภาษาจีน
Q : เรียนภาษาจีนยากไหมและได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
เรียนตอนแรกรู้สึกว่ายาก แต่พอเรียนไปสักพักก็ง่ายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถนำไปสอบวัดระดับความรู้เพื่อนำไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

นักเรียนเก่าของโรงเรียนสอนภาษาตันติ เขียนจดหมายถึงเหล่าซือ

ด้วยความเป็นกันเองของเหล่าซือ ช่วยทำให้น้องเรียนแบบไม่เครียด กล้าพูด กล้าถามเรียนไม่เครียด และมีเทคนิคสอนการจำคำศัพท์แตกต่างกัน ตามวิธีของเหล่าซือแต่ละท่านนางสาว คิโรรัตน์ โรจน์วัฒนกุล อายุ 16 ปี กำลังศึกษ โรงเรียนราชินีบน มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนที่ ตันติ เพื่อเตรียมตัวในขั้นต้นให้มีความพร้อมไปเรียนภาษาจีนที่ ประเทศสหรัฐอมริกา

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 085-254-8666

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทร. 093-410-4499

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทร. 085-254-8666

โทร. 093-410-4499