โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

บทสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

คุณปิยรัตน์ ฐิตวัฒน์ ผู้ปกครองของ

ด.ญ.บัณฑ์ฌรี ฐิตวัฒน์ (น้องบัน) อายุ 8 ปี กำลังศึกษาโรงเรียน St.Stephen's International School ระดับ Year 4

Q : คุณแม่มีแรงผลักดันอะไรที่อยากให้ลูกเรียนภาษาจีน?
การที่คนเราจะเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ในวัยเด็ก น้องบันสามารถพูดอ่านและเขียน ทั้งภาษาอังกฤษและไทยได้อย่างดี เลยคิดว่าควรจะเรียนภาษาที่ 3 ซึ่งภาษาจีนนับว่าจะมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกภาษาหนึ่ง
Q : หลังจากที่น้องบันเรียนไปแล้ว 1 คอร์ส หรือมากกว่านั้น น้องบันรู้สึกอย่างไร?
คุณพ่อ คุณแม่ไม่รู้ภาษาจีน ไม่สามารถทบทวนให้ลูกได้เลยให้น้องบันมาเรียน เมื่อเรียนจบไป 1 คอร์ส น้องบันก็ได้ทบทวนการเขียน พูด ฟัง และอ่านจากที่เรียนมาบ้างที่โรงเรียน และน้องบันก็คิดว่าบรรยากาศการเรียนการสอนที่โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติเป็นกันเอง ไม่เครียด ทำให้จำภาษาจีนได้ดีขึ้น
Q : คุณแม่คิดว่าในปัจจุบันภาษาจีนมีความสำคัญแค่ไหน?
การเรียนภาษานั้นไม่ได้แต่เพียงการพูด เขียน อ่าน ฟัง แต่ยังได้รับรู้วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ และประเทศจีนก็นับว่าจะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆในการพัฒนาไปของโลก และทราบมาว่าถ้าอ่านภาษาจีนออกก็จะสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นออกด้วย และสามารถเข้าถึงหลักความรู้ของญี่ปุ่นได้อีกด้วย

คุณพรทิพา ทวีธีระธรรม ผู้ปกครอง ด.ช.ทัสสนะ ทวีธีระธรรม (น้องพอดี) อายุ 10 ปี กำลังศึกษาโรงเรียน เซนฟรังซีสเซเวียร์

Q : ทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกเรียนภาษาจีน?
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่น้องพอดีในอนาคต เพราะโลกมีความเจริญมากขึ้น เมื่อน้องได้มีความสามารถด้านภาษาจีนก็จะช่วยได้
Q : หลังจากที่น้องพอดีมาเรียนภาษาจีนได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง?
น้องมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ส่งผลต่อการเรียนในวิชาอื่นดีขึ้นตามไปด้วย
Q : ช่วยฝากถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้ลูกเรียนภาษาจีน
น้องที่จะเรียนภาษาจีนต้องชอบที่จะเรียนรู้ สนใจในภาษาจีนเพราะฉะนั้น คุณพ่อ คุณแม่ ควรปลูกฝังให้น้องชอบแต่ต้องไม่บังคับ การเรียนภาษาจีนต้องใช้เวลา จึงไม่ควรคาดหวังมากเกินไปควรปล่อยให้เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ เมื่อน้องพร้อมจะสื่อสารได้เอง

น้องปอย นางสาวพรหมอัปสร วัฒนการัณยภาส อายุ 16 ปี นักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาจีนตันติมากว่า 24 เดือน กำลังศึกษาที่โรงเรียน สาธิตเกษตรฯ ระดับ ม.5

Q : ทำไมถึงเลือกเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ
แม่เป็นคนดูที่เรียนให้ก็เลยมาเรียน พอเรียนแล้วสนุก อาจารย์เป็นกันเอง เวลาไม่เข้าใจก็สามารถถามได้เลย
Q : ช่วยบอกเทคนิคการจำภาษาจีน
ก็เปิดผ่านตาบ่อยๆ ฝึกคัดบ่อยๆ และก็เขียนคำศัพท์ใส่ Post-it แล้วแปะที่ผนังห้องนอนและมองดูให้ผ่านตาบ่อยๆหรือว่างๆก็นั่งมองก็จะจำได้เอง
Q : น้องปอยมีแรงผลักดันอะไรถึงทำให้อยากเรียนภาษาจีน
พอชั้นม.4ก็ต้องเลือกแผนการเรียน ก็จะมีภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ และจีน แต่เคยลองเรียนภาษาญี่ปุ่นในวิชาเลือกตอนม.3แล้วไม่ชอบเมื่อเทียบกับภาษาจีนแล้วภาษาจีนเรียนสนุกกว่าก็เลยเลือกที่จะเรียนภาษาจีน
Q : เรียนภาษาจีนยากไหมและได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
เรียนตอนแรกรู้สึกว่ายาก แต่พอเรียนไปสักพักก็ง่ายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถนำไปสอบวัดระดับความรู้เพื่อนำไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

นักเรียนเก่าของโรงเรียนสอนภาษาตันติ เขียนจดหมายถึงเหล่าซือ

ด้วยความเป็นกันเองของเหล่าซือ ช่วยทำให้น้องเรียนแบบไม่เครียด กล้าพูด กล้าถามเรียนไม่เครียด และมีเทคนิคสอนการจำคำศัพท์แตกต่างกัน ตามวิธีของเหล่าซือแต่ละท่านนางสาว คิโรรัตน์ โรจน์วัฒนกุล อายุ 16 ปี กำลังศึกษ โรงเรียนราชินีบน มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนที่ ตันติ เพื่อเตรียมตัวในขั้นต้นให้มีความพร้อมไปเรียนภาษาจีนที่ ประเทศสหรัฐอมริกา

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 085-254-8666

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทร. 093-410-4499

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทร. 085-254-8666

โทร. 093-410-4499