หลักสูตรภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Chinese Interest Course

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี

เป็นการปูพื้นฐานทางด้านภาษาจีน ภาษาจีนที่สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยฝึกให้เด็กได้จดจำสิ่งของรอบๆตัวได้ง่าย ทั้งยังสอดแทรกกิจกรรม สำหรับนันทนาการสำหรับเด็ก ทางเราจะเน้นทักษะทางภาษาจีนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน สัทอักษรจีน(พินอิน) และลำดับขีดตัวอักษรจีน บรรยากาศภายในห้องเรียน จะสอนแบบสนุกสนาน เด็กจะสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา(I.Q.)และทักษะทางด้านอารมณ์(E.Q.) ไปพร้อมๆ กัน ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ

*** อัตราค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท 20 ชม. (เรียนครั้งละ 2 ชม.)

10 ครั้ง ค่าเอกสารประกอบการเรียน
-หลักสูตร Interest ชุดละ 500 บาท
-สมุดคัด 2 เล่ม 200 บาท
นักเรียนไม่เกิน 6 คน / ห้อง
หมายเหตุ เวลาเรียน สามารถเลือกเรียนได้ทุกวัน ทุกเวลาตามตาราง ***

Mon - Sun  

 

08.00 - 10.00

 

 

  

13.00 - 15.00

 

 

เริ่มเรียนได้เลย


 

Chinese Standard Course 

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 12 ปีขึ้นไป (HSK)

เป็นหลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานเหมาะสำหรับนักเรียนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาจีนมาก่อน เนันทักษะภาษาจีนทั้งด้านการฟัง, พูด, อ่านและเขียน ในเนื้อหาของทุกๆบทและยังแทรกหลักไวยากรณ์ไว้ด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีนสำหรับนักเรียนที่เรียน จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

ระดับต้น เล่ม 1 / บทที่ 1-6 เล่ม 2 / บทที่ 7-14
ระดับกลาง เล่ม 3 / บทที่ 15-20 เล่ม 4 / บทที่ 21-26 เล่ม 5 / บทที่ 27-32
ระดับสูง เล่ม 6 / บทที่ 33-38 เล่ม 7 / บทที่ 39-44 เล่ม 8 / บทที่ 45-50

การสอบวัดระดับ HSK เพื่อเรียนต่อหรือการทำงานที่ใช้ภาษาจีน การสอบ Admission เพื่อเข้า มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนม.ปลายทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีก

เริ่มเรียนได้เลย

เริ่มเรียนได้เลย
 

08.00 - 10.00

13.00 - 15.00
 

Mon - Sun

 
Mon 2 - Sun 2
 

*** อัตราค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท 20 ชม. (เรียนครั้งละ 2 ชม.) 10 ครั้ง

ค่าเอกสารประกอบการเรียน

-หลักสูตร Standard ชุดละ 500 บาท 

นักเรียนไม่เกิน 6 คน / ห้อง

หมายเหตุ เวลาเรียน สามารถเลือกเรียนได้ทุกวัน ทุกเวลาตามตาราง  ***

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Chinese Private Course

หลักสูตรภาษาจีน Private

เป็นหลักสูตรเรียนภาษาจีนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เริ่มสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยทางสถาบันจะเน้นทักษะการฟัง,พูด,อ่าน,เขียน การเรียนหลักสูตร Private ควรจะเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง หลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นตามความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก เช่น หลักสูตรทั่วไป, ติวเข้มแนวข้อสอบ HSK และ GAT PAT หรือ เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อในต่างประเทศ และใช้ในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ


โรงเรียนภาษาจีนตันติ ได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เป็นการวัดระดับความรู้ตัวเองทางด้านภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

คอร์สติวข้อสอบ PAT

คอร์สติวข้อสอบ PAT

เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวโดยอาจาร์ยชาวจีนที่ติวเข้มเน้นฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าๆ อธิบายโจทย์ข้อสอบอย่างละเอียด (ด้วยภาษาไทย ) อย่างมีประสิทธิภาพและยังฝึกความเร็วในการทำข้อสอบภาษาจีน PAT สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาจีน ที่มีการติวข้อสอบ PAT เพื่อสอบเข้ามหาลัยในระดับมัธยมปลาย ทางโรงเรียนเราจะเน้นในเรื่องไวยากรณ์จีนและความรู้ทั่วไป รวมไปถึงเจาะลึกโครงสร้างต่างๆ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

คอร์สติวข้อสอบ HSK

คอร์สติวข้อสอบ HSK

การสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK) เพื่อเป็นการทดสอบผู้ที่มีความรู้ภาษาจีน ใบประกาศนี้ใช้เป็นหลักฐานเพื่อศึกษาต่อประเทศจีนในระดับสูงหรือระดับปริญญาโทได้ การติวเพื่อนำไปสอบ HSK นั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ที่ใช้ในการออกสอบแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการใช้คำศัพท์เหล่านั้น รวมไปถึงวิธีอ่านโจทย์ ทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว และเทคนิคต่างๆอีกมากมาย

1 ท่าน

3 ท่าน

900 บาท


500 บาท

20 ชม./1 คอร์ส

20 ชม./1 คอร์ส

18,000 บาท/1 ท่าน

10,000 บาท/1 ท่าน

เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (10 ครั้ง) หรือ มากกว่า 2 ชั่วโมง / ครั้ง ก็ได้ค่ะ
ค่าเอกสารประกอบการเรียน ( แล้วแต่หลักสูตร )
หมายเหตุ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เองค่ะ และต้องเรียนจบภายใน 3 เดือน / 1 คอร์สค่ะ

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

รอบ

เวลา

เริ่มเรียน

Mon 1 - Sun 1 

Mon 3 - Sun 3 

10.00 - 12.00

15.00 - 17.00

เริ่มเรียนได้เลย

เริ่มเรียนได้เลย

รอบ

เวลา

เริ่มเรียน

Mon 1 - Sun 1 

Mon 3 - Sun 3 

10.00 - 12.00

15.00 - 17.00

เริ่มเรียนได้เลย

เริ่มเรียนได้เลย

Mon 2 - Sun 2

เริ่มเรียนได้เลย

จำนวนผู้เรียน

1 ท่าน / 1 ชม.

อัตราค่าเรียน

จำนวน ชม. เรียน

2 ท่าน

700 บาท

20 ชม./ 1 คอร์ส

14,000 บาท/1 ท่าน

Mon 2 - Sun 2 

เริ่มเรียนได้เลย

Mon 3 - Sun 3 

Mon 4 - Sun 4 

16.00 - 18.00

เริ่มเรียนได้เลย

18.00 - 20.00

Mon 5 - Sun 5 

เริ่มเรียนได้เลย

Mon 4 - Sun 4 

16.00 - 18.00

เริ่มเรียนได้เลย

18.00 - 20.00

Mon 5 - Sun 5 

เริ่มเรียนได้เลย

Mon 4 - Sun 4 

16.00 - 18.00

เริ่มเรียนได้เลย

18.00 - 20.00

Mon 5 - Sun 5 

เริ่มเรียนได้เลย

จำนวนคอร์ส

1 ท่าน/ 1 ชม.

ราคาปกติ

ส่วนลด

เหลือ

1 คอร์ส

2 คอร์ส

3 คอร์ส

4 คอร์ส

300 บาท

300 บาท

300 บาท

300 บาท

6,000

12,000

18,000

24,000

5%

10%

15%

20%

5,700

10,800

15,300

19,200

จำนวนคอร์ส

1 ท่าน/ 1 ชม.

ราคาปกติ

ส่วนลด

เหลือ

1 คอร์ส

2 คอร์ส

3 คอร์ส

4 คอร์ส

300 บาท

300 บาท

300 บาท

300 บาท

6,000

12,000

18,000

24,000

5%

10%

15%

20%

5,700

10,800

15,300

19,200

จำนวนคอร์ส

1 ท่าน/ 1 ชม.

ราคาปกติ

ส่วนลด

เหลือ

1 คอร์ส

2 คอร์ส

3 คอร์ส

4 คอร์ส

300 บาท

300 บาท

300 บาท

300 บาท

6,000

12,000

18,000

24,000

5%

10%

15%

20%

5,700

10,800

15,300

19,200

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 085-254-8666

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทร. 093-410-4499

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

Follow us :

โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk
โรงเรียนสอนภาษาจีน	 โรงเรียนภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษา	 เรียนพิเศษภาษาจีน	 สถาบันสอนภาษา	 ติว hsk เรียนภาษาจีน แจ้งวัฒนะ  เรียนภาษาจีน hsk

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

โทร. 085-254-8666

โทร. 093-410-4499